Πασχάλης Πασχάλη

Το ψάρι βρομάει από το κεφάλι

Η παρουσίαση, μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές αναφορές, θα εξετάσει πώς η φράση “Το ψάρι βρoμάει από το κεφάλι ” ισχύει και για μια σειρά από καταστάσεις που αφορούν τον Project Manager μιας δημιουργικής διεπιστημονικής ομάδας, εστιάζοντας στις προσωπικές του σχέσεις με τα μέλη της ομάδας και τον πελάτη. Θα διερευνηθεί επίσης, μέσω ρεαλιστικών παραδειγμάτων, πώς οι περισσότερες αποτυχίες μπορούν να αναχθούν στις προσωπικές ιδιότητες ενός Project Manager και θα αποδειχθεί ότι αυτές μπορούν να είναι ίσης ή ακόμη και μεγαλύτερης σημασίας από ό,τι οι πραγματικές επαγγελματικές του δεξιότητες και εμπειρία. Η παρουσίαση θα εξετάσει επίσης τρόπους με τους οποίους ένας ηγέτης μπορεί να κάνει τη δουλειά πιο ικανοποιητική και ανταποδοτική για όλους τους εμπλεκόμενους.
 

Ο Πασχάλης Πασχάλη είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής θέματα: Διεπαφή χρήστη, διαχείριση πρακτικών εφαρμογών πολυμέσων, animation και οπτική επικοινωνία. Συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια, όπου παρουσίασε την έρευνα του και εργάστηκε σε επιχορηγημένα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ήταν ενεργό μέλος σε ακαδημαϊκές επιτροπές αξιολόγησης ακαδημαϊκών προγραμμάτων και έχει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς των πολυμέσων και του σχεδιασμού (design). Διδάσκει στην ανώτατη εκπαίδευση από το 1998. Είναι ιδρυτής του προγράμματος των διαδραστικών πολυμέσων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε για σειρά ετών σαν συντονιστής του προγράμματος. Από το 2014 κατέχει την θέση του προέδρου του τμήματος σχεδιασμού και πολυμέσων.

Official Sponsors


 
FaceBook Twitter Youtube Blog Instagram